Hoiame raamatupidamise korras

Regulaarsed tegevused 

 • Algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • Müügiarvete koostamine
 • Majandustehingute kajastamine
 • Töötasude ja puhkusearvestus
 • Maksuarvestus ja aruandlus
 • Kasumiaruande ja bilansi koostamine
 • Majandusaastaaruande koostamine
 • Statistikaaruannete koostamine
 • Raamatupidamisalased konsultatsioonid
 • Pangaülekannete teostamine
 • Varude arvestus
 • Põhivaraarvestus

Ühekordse iseloomuga tegevused

 • Raamatupidamissüsteemi loomine
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Varasemate perioodide korrastamine
 • Projektide arvestus ja aruandlus
 • Suhtlemine Maksuametiga
 • Käibemaksukohustuslaseks registreerimine
 • Dokumentide arhiveerimine
 • Lepingute ja muude dokumentide koostamine.